"விடியல் விண்ணில் அல்ல! மனிதா உன்னில்"

Thursday, January 14, 2010

நன்றியறிதல்

ஆடிப்பட்டம் தேடி விதைத்து
அயராது உழைத்து வியர்வை சிந்தியவருக்கு
அறுவடைக் காலம் இப்பொன்னாள்!
தை மகளே! திருமகளே!
வளங்கொழிக்கும் வரமருளே!
தித்திக்கும் இப்பொங்கல் திருநாளில்
எத்திக்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கு
முத்தான பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

உணவு தந்த உழவருக்கு
உணவு கிடைக்கச் செய்வோம்!
உலகமெங்கும் உணவு நிறைவாய்ப் பெற
உழவுத் தொழில் செய்வோம்!
பணமல்ல நமது நோக்கு! – இது பாரதம்!
பசிப்பிணியை நீ போக்கு! –
அகிலத்திற்கே அன்னமிடும் அட்சயப்பாத்திரம் நமது பூமி!
அயராது உழைத்து அன்பினைக்கூட்டு - அகிலத்திற்கே நீ சாமி!

தைமகளே! திருமகளே!
உழைத்தவனுக்கு சன்மானம் வழங்குவாய்!
உயிர்களுக்கு உணவினை வழங்குவாய்!
பாடுபட்டுப் பெற்ற பயனுக்கும்
பாமரன் நன்றி சொல்கிறான்!
பாடறிந்து ஒழுகல் நம் பண்பாடு!
பண்புடன் நன்றியறிதலை நாம் உணர்வோமாக!
அன்புடன் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

Wednesday, January 13, 2010

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

உள்ளம் பொங்கும் மகிழ்வுடன் – உம்
இல்லம் சிறக்க வாழ்த்துகள்!
கள்ளம் போக கனிவுடன் – நாம்
கடமை யாற்ற வாழ்த்துகள்!
துள்ளும் மனதின் இளமையை – என்றும்
தூய்மை யாக்க வாழ்த்துகள்!
வெல்வோம் மனித நேயத்தை – நமை
வேதம் போற்ற வாழ்த்துகள்!

தருணம் பார்த்து விதை விதைத்து – அதை
தரமான பயிராய் வளர்த்து,
விரும்பும் உணவை நமக்களிப்பார் – உழவர்
விரும்பும் வாழ்வை நாமளிப்போம்!
அரும்பிடும் நட்பினை அறிகின்றோம் – ஆத்ம
அன்பினை மாரியாய் பொழிகின்றோம்!
கரும்பினும் இனிய அன்பர்களுக்கு – எம்
கனிந்த பொங்கல் வாழ்த்துகள்!!